Svinninge Kommune – En historisk oversigt

Svinninge Kommune var en tidligere kommune i Vestsjællands Amt, Danmark, som eksisterede fra 1970 til 2006. Den blev dannet som følge af kommunalreformen i 1970 og blev senere en del af den nuværende Holbæk Kommune i forbindelse med strukturreformen i 2007. Denne artikel vil give en oversigt over Svinninge Kommunes historie, geografi og administrative ændringer.

Kommunalreformen i 1970

Svinninge Kommune blev oprettet den 1. april 1970 som følge af kommunalreformen i Danmark, der havde til formål at skabe større og mere effektive kommuner. Før reformen var Svinninge og de omkringliggende sogne en del af Tuse Herred i Vestsjællands Amt. Ved reformen blev de fire sogne Gislinge, Hjembæk, Kundby og Svinninge slået sammen for at danne den nye Svinninge Kommune.

Sogne i Svinninge Kommune

Svinninge Kommune bestod af følgende sogne, alle fra Tuse Herred:

  • Gislinge Sogn: Gislinge er en landsby og et sogn beliggende nordvest for Svinninge. Landsbyen er kendt for sin middelalderkirke, Gislinge Kirke, der stammer fra det 12. århundrede.
  • Hjembæk Sogn: Hjembæk er en landsby og et sogn sydøst for Svinninge. Sognet omfatter også landsbyerne Bognæs og Sønder Asmindrup.
  • Kundby Sogn: Kundby er en landsby og et sogn nord for Svinninge. Kundby Kirke, en romansk kirke fra det 12. århundrede, er en af de vigtigste seværdigheder i sognet.
  • Svinninge Sogn: Svinninge er en by og et sogn i hjertet af den tidligere Svinninge Kommune. Svinninge Kirke, en historisk kirke fra det 11. århundrede, er en af byens vigtigste seværdigheder.

Strukturreformen 2007 og sammenslutning med Holbæk Kommune

I forbindelse med strukturreformen i 2007, der sigtede mod at skabe større og mere bæredygtige kommuner, blev Svinninge Kommune sammen med Jernløse Kommune, Tornved Kommune og Tølløse Kommune indlemmet i den nuværende Holbæk Kommune. Den nye storkommune blev en del af den nyoprettede Region Sjælland og fik et samlet befolkningsantal på omkring 80.000 indbyggere. Holbæk Kommune har siden strukturreformen arbejdet på at sikre en effektiv og sammenhængende forvaltning af de tidligere kommuners ressourcer og kompetencer.

Svinninge Kommune var en del af Danmarks kommunale struktur fra 1970 til 2006 og spillede en vigtig rolle i udviklingen af lokalsamfundet i det vestlige Sjælland. Som følge af strukturreformen i 2007 blev Svinninge Kommune en del af den større Holbæk Kommune, hvor den fortsat bidrager til regionens kulturelle, økonomiske og sociale udvikling. Selvom Svinninge Kommune ikke længere eksisterer som en selvstændig enhed, lever dens historie og kulturarv videre i Holbæk Kommune og de fire sogne, der udgjorde den tidligere kommune.

Borgmestre i Svinninge Kommune

Svinninge Kommune var en tidligere kommune i Vestsjællands Amt, som eksisterede fra 1970 til 2006. I løbet af sin levetid blev kommunen ledet af forskellige borgmestre, som hver især bidrog til kommunens udvikling og vækst. Denne artikel vil give en oversigt over borgmestrene i Svinninge Kommune og deres politiske tilhørsforhold.

Herman Jensen (1970-1974)

Herman Jensen fra Radikale Venstre var den første borgmester i Svinninge Kommune, efter kommunalreformen i 1970. Han var borgmester fra 1970 til 1974 og arbejdede for at etablere den nye kommunalbestyrelse og sikre en velfungerende kommuneadministration.

Peter Møller Christensen (1974-1990)

Peter Møller Christensen, også fra Radikale Venstre, overtog borgmesterposten efter Herman Jensen i 1974. Han havde en lang og succesfuld periode som borgmester, der varede fra 1974 til 1990. Under hans ledelse oplevede Svinninge Kommune en periode med vækst og udvikling, både økonomisk og socialt.

Arne Munksgaard (1990-1991)

Arne Munksgaard fra Det Konservative Folkeparti blev valgt til borgmester i 1990 og ledede kommunen frem til 1991. Selvom hans tid som borgmester var kort, arbejdede han for at fremme konservative værdier og politikker i Svinninge Kommune.

Erik Aagaard (1991-1994)

Erik Aagaard fra Radikale Venstre blev borgmester i 1991 og fungerede i denne rolle indtil 1994. I løbet af hans periode som borgmester arbejdede han for at styrke den lokale økonomi og sikre kommunens velfærdstjenester.

Søren Christensen (1994-2006)

Søren Christensen fra Venstre blev valgt til borgmester i 1994 og ledede Svinninge Kommune indtil 2006, hvor kommunen blev en del af Holbæk Kommune som følge af strukturreformen. Søren Christensen arbejdede for at fremme vækst og udvikling i kommunen og var en stærk fortaler for en effektiv og bæredygtig kommuneadministration.

I løbet af sin historie havde Svinninge Kommune en række borgmestre, der arbejdede for at fremme kommunens interesser og sikre en positiv udvikling for kommunens borgere. Disse borgmestre repræsenterede forskellige politiske partier, herunder Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Venstre. De bidrog hver især til at forme Svinninge Kommunes politiske landskab og arbejdede for at forbedre kommunens økonomi, infrastruktur og velfærdstjenester.

Selvom Svinninge Kommune ikke længere eksisterer som en selvstændig enhed, efter at den blev en del af Holbæk Kommune i 2007, er det vigtigt at huske på den historiske betydning af borgmestrene i Svinninge Kommune og deres bidrag til udviklingen af lokalsamfundet i det vestlige Sjælland.

Scroll to Top